Pieskovanie kameňa

Tehla

Pieskovanie múrov z tehly a tehlových pivníc. Odstránenie zvyškov
malty alebo omietky. Tehla sa pieskuje za účelom buď estetickým alebo
technickým.

Kameň


Pieskovanie kamenných povrchov, dlažby, okrasné kamene, povrch
betónu alebo zámkové dlažby.