Pieskovanie kovu

Nákladné vozidlá 


Renovácie celých nákladných vozidiel alebo ich častí. Odstránenie hrdze a starej farby v
krátkom čase. Následne je potrebné zabezpečiť čo najskôr antikoróznu ochranu povrchu.

Veterány


Pieskovanie veteránov a ich karosérie je veľmi náročné na opatrnosť, nastavenie stroja a výber
brúsneho materiálu, aby nedošlo k zvlneniu tenkých plechov a poškodeniu slabých častí.
Karosérie realizujeme pravidelne a zaručujeme perfektný výsledok.

Oceľové konštrukcie


Konštrukcie mostov, šasi nákladných vozidiel, kontajnery alebo aj iné polovýrobky z kovu.
Opieskovanie štandardne na SA 2 1/2 na predprípravu na priemyselné striekanie a antikoróznu
ochranu.

Lode


Pieskovanie trupu lodí v veľkých aj malých. Na obrázku loď Katamaran na povodí Váhu bola
realizovaná aj s náterom na mieste po vybratí plavidla z vody.